Sự kiện thể thao mới nhất,bản tin giải bóng đá

Sự kiện thể thao mới nhất,bản tin giải bóng đá

trung tâm tin tức vị trí của bạn:Sự kiện thể thao mới nhất,bản tin giải bóng đá > trung tâm tin tức > Về vấn đề Đài Loan mở cửa nhập khẩu thịt của bò ở mọi độ tuổi của Canada, Sở Quản lý Thực phẩm và thuốc: chưa xác định rõ thời gian, nhưng đây là xu thế quốc tế

Về vấn đề Đài Loan mở cửa nhập khẩu thịt của bò ở mọi độ tuổi của Canada, Sở Quản lý Thực phẩm và thuốc: chưa xác định rõ thời gian, nhưng đây là xu thế quốc tế

ngày phát hành:2023-09-14 11:34    Số lần nhấp:188

Về vấn đề Đài Loan mở cửa nhập khẩu thịt của bò ở mọi độ tuổi của Canada, Sở Quản lý Thực phẩm và thuốc: chưa xác định rõ thời gian, nhưng đây là xu thế quốc tế Về vấn đề Đài Loan mở cửa nhập khẩu thịt của bò ở mọi độ tuổi của Canada, Sở Quản lý Thực phẩm và thuốc: chưa xác định rõ thời gian, nhưng đây là xu thế quốc tế. (Hãng AP)

Ngày 27/4, Sở Quản lý thực phẩm và thuốc đã thông cáo dự báo, sau Mỹ, trong tương lai sẽ mở cửa để nhập khẩu thịt của bò ở mọi độ tuổi từ Canada, thời gian dự báo này là 30 ngày, để các giới đóng góp ý kiến, đến ngày 29/5 hết thời gian dự báo.

Ngày 31/5 ông Trịnh Duy Trí – Phó tổ trưởng Tổ thực phẩm Sở Quản lý Thực phẩm và thuốc đã bày tỏ trong họp báo, từ năm 2007, Đài Loan đã mở cửa nhập khẩu thịt bò rút xương của bò dưới 30 tháng tuổi, đến nay Đài Loan đã sử dụng thịt bò Canada được 16 năm, từ năm 2014 lại mở cửa nhập thịt bò có xương của bò dưới 30 tháng tuổi, năm 2021, Canada đã xin được xuất khẩu thịt bò ở mọi độ tuổi đến Đài Loan, sau khi được các chuyên gia Sở Quản lý Thực phẩm và thuốc đánh giá rủi ro, cho rằng đây là điều có thể chấp nhận.

Phó Giám đốc Lâm Kim Phú của Sở Quản lý Thực phẩm và thuốc nhấn mạnh, mở cửa nhập khẩu thịt bò ở mọi độ tuổi là xu thế quốc tế, trong 10 quốc gia Canada xuất khẩu thịt bò nhiều nhất năm 2022,trung tâm tin tức chỉ có Hàn Quốc, Saudi Arabia và Đài Loan là có đưa ra điều kiện hạn chế, chỉ nhập khẩu thịt bò dưới 30 tháng tuổi, các quốc gia khác không hạn chế độ tuổi của bò.

Còn về việc lúc nào sẽ mở cửa để nhập khẩu thịt bò mọi độ tuổi của Canada, thì ông Lâm Kim Phú đã bày tỏ, Sở Quản lý Thực phẩm và thuốc phụ trách tiến hành thẩm tra an toàn kỹ thuật, căn cứ theo nguyên tắc trình tự công khai, kết quả thẩm tra kỹ thuật thì tỷ lệ rủi ro trong phạm vi có thể chấp nhận, các thông tin tìm kiếm liên quan trong thời gian dự báo cũng là công khai, sẽ lần lượt mở các buổi thảo luận liên bộ ngành rồi mới quyết định, thời điểm mở cửa sẽ phối hợp với chính sách quốc gia.

Sở Quản lý Thực phẩm và thuốc gần đây thông báo là sẽ mở cửa nhập khẩu thịt bò Canada ở mọi độ tuổi đã gây xôn xao dư luận, các giới cho rằng vẫn có rủi ro về bệnh bò điên, Quỹ Người tiêu dùng cũng đã lên tiếng là sẽ phát động phong trào tẩy chay, từ chối mua; Trong báo cáo đánh giá rủi ro của Sở Quản lý Thực phẩm và thuốc chỉ ra, nếu người tiêu dùng chỉ ăn nội tạng hoặc thịt bò có xương của Canada, số trung bình cộng người có rủi ro nhiễm bệnh bò điên trong cả đời của mỗi 10 tỷ người là 2,24 người và 6,68 người, tỷ lệ cực kỳ thấp.

Khiết Nhi