Sự kiện thể thao mới nhất,bản tin giải bóng đá

Sự kiện thể thao mới nhất,bản tin giải bóng đá

hợp tác trao đổi vị trí của bạn:Sự kiện thể thao mới nhất,bản tin giải bóng đá > hợp tác trao đổi > Tuy An: Tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền

Tuy An: Tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền

ngày phát hành:2023-09-10 12:28    Số lần nhấp:108

Sở TT&TT vừa phối hợp với UBND huyện Tuy An tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 80 cán bộ làm công tác truyền thanh và báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở ở huyện Tuy An.

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được các báo cáo viên của Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở TT&TT) hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thông tin cơ sở và các hình thức tuyên truyền thông qua hoạt động thông tin cơ sở. Đồng thời, các học viên còn được hướng dẫn nhập liệu báo cáo kết quả hoạt động thông tin cơ sở trên phần mềm báo cáo của Bộ TT&TT và phương pháp, hình thức xây dựng quy chế hoạt động của đài truyền thanh cấp xã.

 

Ngoài ra,hợp tác trao đổi các học viên còn được cung cấp nội dung thông tin, tuyên truyền về Đề án 06 của Chính phủ, về Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã, các tiêu chí cải cách hành chính đảm bảo hướng tới đạt xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu…

 

KHẮC NHO